16 maja 2019 roku w miejscowości Margonin odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytkowania strażaków ochotników z OSP Margonin nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego GCBA 6/35/4 MAN.

   Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości – st. kpt. Macieja Zwierzykowskiego - o gotowości do rozpoczęcia uroczystości bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi – Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz przegląd pododdziałów. Po przywitaniu gości głos zabrał prezes OSP w Margoninie – dh Marek Żelek, który przedstawił historię pozyskania nowego samochodu pożarniczego oraz podziękował za możliwość zakupu nowego wozu, który umożliwi w sposób sprawny nieść pomoc tym, którzy jej będą potrzebować. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodu przez ks. Rafała Wnuka – proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Margoninie. Następnie, z rąk bryg. Andrzeja Bartkowiaka i Burmistrza Miasta i Gminy Margonin – Janusza Piechockiego, kluczyki do nowego pojazdu i dokumenty odebrał naczelnik OSP dh Bartosz Burzyński.
   W uroczystości prócz mieszkańców miasta wzięli udział także zaproszeni goście: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Ryszard Skiba, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jerzy Staniewski wraz z radnymi oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Artur Binkowski.
   Zakup nowego auta był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (350 tyś. zł) oraz budżetu gminy Margonin (700 tyś. zł) - całkowity koszt zakupu to prawie 1 050 000 zł.

Zdjęcia: OSP Margonin. 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

Początek strony